65413 - Η χαρά

Ν. Λυγερός

Η χαρά
της ανθρωπιάς
φαίνεται
σε κάθε
προσπάθεια
που αγγίζει
τον άλλο
για να μοιραστούμε
την ουσία
της ιστορίας
της πατρίδας.