65414 - Το 1904

Ν. Λυγερός

Το 1904
ο Παύλος Μελάς
έπλασε
με τα χέρια του
το έργο του
πριν φύγει
στη Μακεδονία
για ν’ απελευθερώσει
τον σκλαβωμένο
λαό μας.