65419 - Το ukulele

Ν. Λυγερός

Το ukulele
είχε τη δική του
παράδοση
και το δικό του
ιδιαίτερο
κούρδισμα
αλλά δεν ήταν
εμπόδιο
κι αποτέλεσε
εμπλουτισμό.