65420 - Πάνω στην εκκλησία

Ν. Λυγερός

Πάνω στην εκκλησία
ο ήλιος φώτιζε
τους λευκούς σταυρούς
που έδειχναν
τον ουρανό
πάνω από τους τρούλους
δίχως τον ήχο
της καμπάνας
που περίμενε
την κατάλληλη ώρα
για τον ιερό της ρόλο.