65422 - Το goban

Ν. Λυγερός

Το goban
περίμενε
ανθεκτικά
μέσα στον χρόνο
τη διαχείριση
των γωνιών
με τις πέτρες
της αντίστασης
για τον έλεγχο
της ανοιχτής
περικύκλωσης.