65423 - Τέσσερις πένες

Ν. Λυγερός

Τέσσερις πένες
πάνω στο τραπέζι
ήταν σε ετοιμότητα
για κάθε έγχορδο
που ήθελε
να εκφραστεί
για την ελευθερία
του ανθρώπινου
αγώνα
της ελευθερίας.