65429 - Το ευέλικτο πιάνο

Ν. Λυγερός

Το ευέλικτο πιάνο
επέτρεψε
νέες δοκιμές
δακτυλισμών
για να φανεί
η ουσία
μιας άλλης
τεχνικής
που εκμεταλλεύεται
ισχυρές
δυνατότητες
των δύο χεριών.