65430 - Το ξύλο

Ν. Λυγερός

Το ξύλο
του Μαέστρου
ήρθε
να ολοκληρώσει
το πλαίσιο
της ορχήστρας
για να υπάρχει
ο νοητικός
συντονισμός
που παράγει
θαύματα
για τη μουσική.