65434 - Ελεύθερος

Ν. Λυγερός

Ελεύθερος
από τα κόμματα
μελέτα
την ιστορική αλήθεια
για να βρεις
την πορεία σου
στο μέλλον
χωρίς να φοβάσαι
τις παρεμβάσεις
γιατί θα ξέρεις
που είναι το φως.