65436 - Πάνω στο goban

Ν. Λυγερός

Πάνω στο goban
μην κοιτάς
τα χρώματα
γιατί είναι μόνο
βοηθητικά
αλλά ερεύνα
τις δομές
που παράγεις
για να λύσεις
τα προβλήματα
της ζωής
και του θανάτου.