65438 - Πρέπει ν’ αντιληφθείς

Ν. Λυγερός

Πρέπει ν’ αντιληφθείς
ότι τα Εθνικά χωρικά ύδατα
σχετίζονται
με την έννοια
του Hartland
ενώ η ΑΟΖ
ανήκει
στο πλαίσιο
του Rimland
λόγω της θάλασσας
και του ωκεανού.