65439 - Οι βαθιές

Ν. Λυγερός

Οι βαθιές
θεμελιακές
δομές
δεν σχετίζονται
με την πολιτική
και την ιδεολογία
γιατί αυτές
είναι μόνο
επιφανειακές
και δεν παράγουν
ιστορία
για την Ανθρωπότητα.