65440 - Κάθε περιφέρεια

Ν. Λυγερός

Κάθε περιφέρεια
της Ελλάδας
έχει πρόσβαση
στη θάλασσα
και αυτό αποτελεί
θεμελιακό χαρακτηριστικό
της πατρίδας μας
ακόμα κι αν εσύ
δεν του έχεις δώσει
την πρέπουσα
σημασία.