65443 - Η ξύλινη φλογέρα

Ν. Λυγερός

Η ξύλινη φλογέρα
έχει ήχο ζεστό
και στρογγυλό
έτσι το στόμα
χαίρεται
ν΄ακούσει
την ουσία
χωρίς εμπόδια
αφού οι δακτυλισμοί
επιτρέπουν
τα πάντα.