65444 - Το ξύλο

Ν. Λυγερός

Το ξύλο
της φλογέρας
Hohner
είναι τόσο γλυκό
που καταλαβαίνεις
ότι έγινε
με όλη
την αγάπη
του τεχνίτη
του έργου.