65445 - Το τηλέφωνο

Ν. Λυγερός

Το τηλέφωνο
της Νάπολης
είναι και αυτό
μια προετοιμασία
για αποστολή
στρατηγικής
φύσης
για θέματα
ευρωπαϊκά
και όχι μόνο
λόγω ανάγκης.