65446 - Η μουσική αρχιτεκτονική

Ν. Λυγερός

Η μουσική αρχιτεκτονική
βρίσκεται στο έργο
του Le Corbusier
μέσω του Xénaki
αλλά
και σε μνημείο
αφιερωμένο
στα θύματα
των γενοκτονιών
που έχει υποστεί
η Ανθρωπότητα.