65447 - Η αρχιτεκτονική μουσική

Ν. Λυγερός

Η αρχιτεκτονική μουσική
βρίσκεται
στις παρτιτούρες
του Xénaki
κι εκεί μπορείς
να αντιληφθείς
την απελευθέρωση
από το γραμμικό
για να ζήσει
μια νέα ουσία
πιο καινοτόμα.