65448 - Ήδη το σχέδιο

Ν. Λυγερός

Ήδη το σχέδιο
έλεγε
για την ιστορία
των ανθρώπων
που είχαν πεθάνει
που ζούσαν
και θα ζούσαν
για τη συνέχεια
της Ανθρωπότητας
στην πορεία
του Χρόνου.