65450 - Όλες οι σχέσεις

Ν. Λυγερός

Όλες οι σχέσεις
της Αμερικής
δημιουργούν
ένα δίκτυο
του Ελληνισμού
που λειτουργεί
καταλυτικά
για όλη
την Ανθρωπότητα
όταν υπάρχει
ανάγκη.