65451 - Οι δράσεις

Ν. Λυγερός

Οι δράσεις
σε επίπεδο
ΝΑΤΟ
είναι σημαντικές
εντός Ευρώπης
για να υπάρχει
μια ισορροπία
εντός
της Συμμαχίας
για διεθνή
θέματα.