65452 - Κάθε δράση

Ν. Λυγερός

Κάθε δράση
πρέπει να έχει
ένα αποτέλεσμα
για να λειτουργήσει
προσθετικά
και να βοηθήσει
καινούργιες
να αρχίσουν
τις αποστολές
της ανάγκης.