65453 - Και στο αεροπλάνο

Ν. Λυγερός

Και στο αεροπλάνο
εμφανίστηκε
πρακτικά
το ειδικό πλαίσιο
των μέτρων
και της διαδικασίας
εξαίρεσης
χάρη στα Ηνωμένα Έθνη
και της αποστολής
της συνέχειας
του έργου.