65454 - Τώρα φαίνεται

Ν. Λυγερός

Τώρα φαίνεται
η διαφορά
που κάνει
τη διαφορά
αφού η αποστολή
δημιούργησε
την εξαίρεση
που προκάλεσε
μια νέα
πραγματικότητα
για το μέλλον.