65455 - Ο ήλιος

Ν. Λυγερός

Ο ήλιος
της πατρίδας
φωτίζει
ζωντανά
την αποστολή
για την Αμερική
και νιώθουμε
μέσα μας
την ανάγκη
της συνέχειας.