65458 - Πάνω από τη Σκωτία

Ν. Λυγερός

Πάνω από τη Σκωτία
συνεχίζουμε
την πορεία μας
και βλέπουμε
διαφορετικά
την Ευρώπη
αφού σιγά σιγά
αντιλαμβανόμαστε
ότι πάμε
στο κέντρο
της πεταλούδας
του NATO.