65459 - Ακόμα και οι επαφές

Ν. Λυγερός

Ακόμα και οι επαφές
της μουσικής
ενεργοποιήθηκαν
στην Αμερική
αφού το ντουντούκ
έχει ήδη
τα στόμιά του
εκεί
και υπάρχει
σε μορφή
επέκτασης.