65461 - Ο ήχος

Ν. Λυγερός

Ο ήχος
της κιθάρας
μας ακολουθεί
ακόμα και μέσα
στο αεροπλάνο
γιατί τα δάκτυλά μας
θυμούνται
τους δακτυλισμούς
που δοκιμάσαμε
στη Gibson.