65464 - Η επιρροή

Ν. Λυγερός

Η επιρροή
ξεπερνά
και τις μακρινές
αποστάσεις
γιατί λειτουργεί
με τις σχέσεις
και τα εμπόδια
τα ξεπερνά
διότι
βλέπει
πέρα
από αυτά.