65470 - Διασχίζουμε τους μεσημβρινούς

Ν. Λυγερός

Διασχίζουμε τους μεσημβρινούς
και αλλάζουμε
συνεχώς ώρες
σε βαθμό
που το μόνο
που έχει
πραγματική
σημασία
είναι ο Χρόνος
της Ανθρωπότητας.