65471 - Αρχίσαμε

Ν. Λυγερός

Αρχίσαμε
να διακρίνουμε
τη Γροιλανδία
και σκεφτήκαμε
τη σχέση της
τόσο με τη Δανία
όσο και με την Αμερική
στο βόρειο μέρος
του Ατλαντικού
που δημιουργεί
μία πολλαπλότητα.