65472 - Είναι θεαματικό

Ν. Λυγερός

Είναι θεαματικό
να αντιληφθείς
ότι η Ισλανδία
είναι τόσο κοντά
στη Γροιλανδία
γιατί βλέπεις
και μία χρονική γέφυρα
που επέτρεψε
την ύπαρξη
της πρώτης
διηπειρωτικής
επαφής.