65473 - Με τον Καναδά

Ν. Λυγερός

Με τον Καναδά
μπήκαμε
στον Νέο Κόσμο
κι αλλάξαμε
Ήπειρο
έτσι θυμηθήκαμε
τις σχέσεις
τις ανθρώπινες
που έχουμε
με αυτήν τη χώρα.