65474 - Η αμερικανική πτήση

Ν. Λυγερός

Η αμερικανική πτήση
μάς έφερε
πιο κοντά
στους δικούς μας
από την άλλη πλευρά
του Ωκεανού
για να δούμε
το όλο πλαίσιο
της Μεγάλης
Συμμαχίας.