65475 - Είμαστε πια

Ν. Λυγερός

Είμαστε πια
στις ΗΠΑ
κι αν ακόμα
πετάμε
νιώθουμε ήδη
αυτόν τον αέρα
τον διαφορετικό
που χαρακτηρίζει
την πατρίδα
της επανάστασης
και της ελευθερίας.