65479 - Οι σκέψεις

Ν. Λυγερός

Οι σκέψεις
των σεναρίων
δημιουργούν
πραγματικότητα
όταν είναι
το αποτέλεσμα
της μνήμης
μέλλοντος
που παράγει
ιστορία.