65486 - Η παρουσία

Ν. Λυγερός

Η παρουσία
της Αφρικής
είναι σημαντική
για τα ζητήματα
που θα τεθούν
στα Ηνωμένα Έθνη
και αυτό
φάνηκε αμέσως
με την εκπρόσωπο
της Ζάμπιας
που ήταν έτοιμη
για τον αγώνα.