65488 - Οι αγώνες

Ν. Λυγερός

Οι αγώνες
της Ανθρωπότητας
δεν είναι
περιορισμένοι
στην Ευρώπη
και αυτό
πρέπει
να το ξέρεις
όταν λες
ότι την υπηρετείς.