65498 - Αξιοποίησε

Ν. Λυγερός

Αξιοποίησε
κάθε στιγμή
ανθρώπινης συνεννόησης
γιατί είναι σπάνιες
και αλλάζουν
τη ζωή
όσων μπορούν
να τις απολαύσουν
διότι γαληνεύουν
την ψυχή.