65499 - Οι ανθρώπινες συναντήσεις

Ν. Λυγερός

Οι ανθρώπινες συναντήσεις
αποτελούν
κομβικά σημεία
για τη ζωή
γιατί είναι
μια μορφή
άυλης κληρονομιάς
που έρχεται
ν’ αγγίξει
μετωπικά
την ψυχή.