65501 - Τα γλυπτά

Ν. Λυγερός

Τα γλυπτά
του φυσικού
χώρου
ενσωματώνονται
στη ζωή
και ανήκουν
σε αυτή
ως μοντέλα
τεχνητής
ανθρώπινης
φύσης.