65503 - Στην αίθουσα 4

Ν. Λυγερός

Στην αίθουσα 4
των Ηνωμένων Εθνών
λόγω των μέτρων
περιμένουμε
τη σειρά μας
στις θέσεις
που κάθονται
κλασικά
τα Έθνη
και το τοπίο
είναι εντελώς
διαφορετικό.