65504 - Η αίθουσα χωρίς έθνη

Ν. Λυγερός

Η αίθουσα χωρίς έθνη
έχει αλλάξει ύφος
κι έχουμε μείνει
μόνο ως αντιπρόσωποι
του θέματος.
Αυτή η διαφορά
αποδεικνύει
ότι βρισκόμαστε
ακόμα
σε μια έκτακτη
κατάσταση
και εδώ.