65505 - Με τις απουσίες

Ν. Λυγερός

Με τις απουσίες
των αντιπροσώπων
η ακολουθία
πηγαίνει
πολύ πιο γρήγορα
και τα θέματα
αλλάζουν
γρήγορα
αλλά η ουσία
παραμένει.