65506 - Όταν τα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Όταν τα δεδομένα
αλλάζουν συνεχώς
είναι καλό
να υπάρχουν
αναλλοίωτα
που επιτρέπουν
την ύπαρξη
σημείων αναφοράς
για όσους
παλεύουν.