65507 - Κάθε λαός

Ν. Λυγερός

Κάθε λαός
θέλει να εκφραστεί
για τα δικά του
θέματα
στα Ηνωμένα Έθνη
για να λυθεί
το πρόβλημα
που τον ταλανίζει
αλλά πρέπει
να το κάνει
με τρόπο
που αγγίζει
τους άλλους.