65508 - Τα προβλήματα

Ν. Λυγερός

Τα προβλήματα
που ακούμε
είναι όλα
σημαντικά
αλλά το θέμα είναι
να λειτουργούν
θεμελιακά
για την Ανθρωπότητα
πέρα
από τα όρια
των κοινωνιών
σε τοπικό
επίπεδο.