65509 - Τα προβλήματα

Ν. Λυγερός

Τα προβλήματα
αν είναι μόνο
τοπικά
αποτελούν
ασκήσεις
και πρέπει
να αναβαθμιστούν
για να έχουν νόημα
για την ιστορία
της Ανθρωπότητας.