65510 - Η αναβάθμιση

Ν. Λυγερός

Η αναβάθμιση
του προβλήματος
γίνεται
όταν λειτουργεί
χρονοστρατηγικά
αλλιώς
μόνο τοποστρατηγικά
θα αγγίξει
μόνο τις σχέσεις
της ώρας.