65512 - Το νέο κοινό βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το νέο κοινό βιβλίο
για το Μαρόκο
μετά από αυτό
για την Αρμενία
αποδεικνύει
ότι υπάρχει
ανάγκη
για δράση
σε διαφορετικές
χώρες
του κόσμου
και πάντα
για την προστασία
των αθώων.